Propozycja nie tylko dla logopedów

Rozsupłaj język!

W Koszalinie zawiązuje się Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy . - To oferta dla każdego, komu bliskie jest piękno języka polskiego - mówi Władysław Pitak, założyciel Towarzystwa.

Koszaliński neurologopeda pomyślnie łączy w swej pracy terapeutycznej doświadczenia teatralne z praktyką logopedy. Artystyczne "wyrobienie" sprawiło, że dostrzegł potrzebę ćwiczenia wymowy nie tylko u osób z poważnymi jej wadami. Umiejętność wysławiania się przydaje się dzisiaj bardzo, choćby politykom czy biznesmenom. Dar wymowy to dla nich klucz do sukcesu. Nie wolno jednak zapominać o wielkiej grupie dzieci i dorosłych, którym wady wymowy uniemożliwiają normalne kontakty ze światem.

Formuła Towarzystwa Terapii i Kształcenia Mowy zakłada, że będzie ono otwarte zarówno dla logopedów, jak i dla pacjentów; zarówno dla ludzi potrafiących się pięknie wysławiać, jak i dla tych, którzy chcieliby popracować nad swoim sposobem mówienia. Członkowie towarzystwa nie muszą być pełnoletni (wówczas jednak wymagana jest zgoda rodziców ). Organizatorzy nie wyznaczają swym działaniom także granic terytorialnych: zgłosiły się już osoby z różnych stron Polski. W przyszłości, kto wie, może pojawią się i członkowie zagraniczni.

Władysławowi Pitakowi marzą się, organizowane pod auspicjami towarzystwa warsztaty dla terapeutów, zajęcia w szkołach, kursy dla polityków i innych "krasomówców z urzędu", ale także popularyzowanie zagadnień logopedycznych, np. różnego rodzaju imprezach plenerowych. TTiKM będzie też wydawało broszury, książki, płyty.

Za dwa-trzy tygodnie Włądysław Pitak rozpocznie starania o rejestrację towarzystwa. Wszyscy zainteresowani tą formą działalności winni kontaktować się z założycielem, pod numerami telefonów: (0940 340-60-06 i 0600-809-254, albo przez pocztę elektroniczną, pod adresem: logos.wp@wp.pl (mus)

(publikacja w Głosie Pomorza z dnia 10-11.03.2001)

P.S.
Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS zostało wpisane 17.05.2001 r. do rejestru Starosty Koszalińskiego pod nr 30 jako stowarzyszenie zwykłe. Od tego czasu działania terapeutyczne i edukacyjne Towarzystwa przeszły najśmielsze oczekiwania. Szczególnym powodzeniem cieszą się porady udzielane za pośrednictwem Internetu oraz konsultacje w ramach Klubu Samopomocy Logopedycznej. Nadal zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktowania się pod w/w adresami.